Badminton Beretningen 2023

I løbet af 2023 har vi haft et år med næsten fulde baner. Efter en indsats på Facebook lykkedes det os at fylde alle baner fra kl. 17.30 til 20.30. Der blev spillet en masse badminton.

For at drive denne lille afdeling i Hashøj IF, har vi nedsat et udvalg bestående af 4 personer: Ruth Frank, Jakob, og Per. Vi holder styr på baner, kontingenter, økonomi, ansøgninger om haltider, badmintonudstyr, bolde m.m. Det er en stor glæde som formand og udvalg at se, at der spilles en masse god badminton. Der bliver spillet nogle gode kampe med smil, sved og alvor.

Også i 3. halvleg bliver der grinet og pjattet, når vi mødes i klubhuset, hvilket er super socialt godt for foreningen. Tak til jer medlemmer, der bruger og dermed støtter op om klubhuset.

Vi vil gerne rette en stor tak til kasserer Mette Husher for hendes store hjælp og altid være klar med de økonomiske tal. Der skal også lyde en stor tak til støtteforeningen Galgebakken for at støtte foreningen med økonomiske midler til Hashøj IF.

lidt omkring tal; vi havde 48 medlemmer på Gerlev hver mandag i de 3 timer, vi havde til rådighed til at spille i. Udover det havde vi 3 faste betalende afløsere. De afløser primært på faste baner, men også indimellem på tværs. Vi er meget glade for det, så der ikke står tomme baner. Tak til alle for den økonomiske og sportslige hjælp.

På Hashøj Skolen spillede vi mandag og torsdag. Der er 4 faste spillere, men der er plads til mange flere. Vi håber, at 2024 vil blive et bedre år med flere nye medlemmer. Hallen har dog et lavt loft, så det giver et anderledes spil, men der bliver gået til den, og her er der også plads til sjov og et godt grin.

Vi er kommet ud med et lille overskud i år, som bliver lagt til i Hashøj IF-hovedkassen for at fremme foreningens virke.

I badminton kan vi kun sige, at vi er gode til at bevæge os for livet. Vi har spillere fra ca. 12 år til 83 år, der deltager aktivt i badminton i Hashøj IF.

På vegne af badmintonudvalget,

Per Madsen