Hashøj I.F passer parkeringspladserne på Sørby markedet, og vi har brug alles hjælp.

Det er ved at være tid til Sørby marked igen. Sørby markedet afholdes den 29/5 til og med 31/5. Begyndelsen Ideen om et marked i Sørbymagle startede i 1980, hvor man enedes om at stifte en støtteforening til fordel for Sørbymagle Idrætsforening, der gennem arrangementer og aktiviteter skulle skaffe penge til idrætslivet i Sørbymagle. Navnet på foreningen blev SIF-Venner, og de gik straks i gang. Nutiden I dag besøges Sørby Marked af op imod 60.000 gæster, og det er noget de ca. 180 kræmmere og 60 firmaer nyder godt af med livlig handel og interesse for deres boder. Der er 5.000 pladser parkeringspladser. Tilskud til børne- og ungdomsarbejdet Når man hjælper Sørby markedet, så vender nogle af pengene tilbage til foreningen der har hjulpet. I den anledning har Hashøj I.F brug for din hjælp. Det er nemlig sådan, at foreningen på femte år deltager som frivillige på markedet, og gennem dette arbejde modtager foreningen rigtigt mange penge til støtte for foreningens arbejde. Du kan som aktiv udøver eller forældre melde dig til 2 opgaver. Det drejer sig om parkering af biler, og opgaverne er som enten kontrollør eller anviser. Kontrolløren tager mod penge ved indkørslerne til markedet, og anviserne viser vej til en tom parkeringsplads. Vagterne består af 3-4 timers varighed, dvs. 3 vagtskifter i løbet af dagen. Vi starter fredag kl. 14.00 (29/5-2015) og slutter søndag kl. 16.00 (31/5-2015). Du kan melde dig til her: Anviser, husk at skriv dit navn og mobil-nummer i den tidsramme du ønsker at være anviser i. Kontrollør, husk at skriv dit navn og mobil-nummer i den tidsramme du ønsker at være anviser i. For ulejligheden får du en weekend parkeringsbillet (én pr. familie/bil), og en spisebillet pr. person pr. vagt for opgaven. Det er rigtigt vigtigt for Hashøj I.F at du deltager – så meld dig til.