E-Sport – og hvorfor vi elsker det!

Hvorfor E-Sport?

Flere og flere børn og voksne spiller computerspil på lige fod med almene sportsgrene og sidestillede hobbyer. I løbet af de sidste to år har E-sporten udviklet sig fra at være en niche med mange forbundne dogmer til at være en bredt kendt og accepteret aktivitet for både børn og voksne.

For at følge med tiden og kunne tilbyde tidssvarende fritidstilbud til børn og unge i Slagelse og omegn vil e-sport sandsynligvis være en attraktiv aktivitet som vil kunne trække en del af de “gamere” der spiller derhjemme ind i et struktureret fællesskab og videre ind i foreningslivet. Udover at kunne danne rammerne om en organiseret forening som både træner og udvikler spillernes talent og potentiale så de på sigt har mulighed for at rykke op i niveauerne på nationalt plan vil det også være et omdrejningspunkt at udvikle medlemmernes sociale færdigheder “online”.

Der vil fokuseres på omgangstone, dannelse og almen pli når man ytrer sig og omgås andre mennesker på nettet. Både i skrift og tale skal medlemmerne påvirkes i en retning så de opfattes som “professionelle” gamere og eks. ikke mister besindelsen, nedgør holdmedlemmer eller modstanderens hold og slutteligt ikke “rage-quitter” og afslutter et spil som ikke kører som planlagt. Derfor skal det også ses som en centralt element at der er fokus på sociale kompetencer ligesom de rent spillemæssigt taktiske og tekniske.

I Hashøj IF Gaming er vores vigtigste værdier Idræt, Motion og Samvær.

Idræt: Fordi vi gerne vil være dygtige til det vi gør, og derfor forsøger vi at rumme mange idrætsgrene under samme tag.

Motion: Fordi vi synes det er vigtigt, at man dyrker motion. Det er vigtigt, at voksne og unge bliver aktiveret, og vi synes det er rigtigt at gøre det i forbindelse med en forening som vores.

Samvær: Fordi det er noget at det vigtigste. Når frivillige, børn og forældre bruger så mange timer i vores forening, så bliver samværet helt automatisk vigtigt. Vi hilser på hinanden når vi mødes, og det er rigtigt vigtigt at alle behandles godt og pænt.

Alle trænere og bestyrelsesmedlemmer skal aflevere godkendt børneattest.

Hvad hedder Afdelingen:
Afdelingens navn er: H2Gaming (Hashøj Gaming) Forkortet H2G

Afdelingen er underlagt Hashøj IF, og Hashøj IF’s vedtægter (Kan ses på hjemmesiden)
Mission og vision for Afdelingen:
Vi skal skabe et grundlag for at medlemmerne kan deltage og udvikle deres sociale og tekniske/taktiske kompetencer inden for de spil som foreningen udbyder. Medlemmerne vil blive inddelt efter spil og niveau såfremt ressourcerne er til dette. Det tilstræbes at der er trænere til alle de spil der er efterspørgsel efter hos medlemmerne idet at alle trænere arbejder frivilligt og ulønnet.

Grundlaget vil være en fysisk forening hvor det er en forudsætning at mødes ugentligt og træne hvor der foruden tilskyndes at der trænes virtuelt flere gange ugentligt, holdvis, med fokus på flere centrale taktiske elementer.
Så snart at holdene er etableret er tilnærmelsesvis samarbejdet bør de indgå i virtuelle såvel som fysiske turneringer for både at motivere til at blive bedre men også for at bidrage til et stigende medlemstal gennem gode resultater.

Vi skal fremelske, udvikle og motivere talenter til både at blive målrettede og kunne fokusere og arbejde med egne styrker og svagheder.

Vi sigter mod at arbejde med alle børn og unge uanset etnisk oprindelse, sociale udfordringer, seksuel orientering, fysiske og psykiske handicap og andet. Hvis vi gennem e-sporten kan udvikle medlemmernes rummelighed i forhold til mennesker, der ikke er som dem selv, har vi påtaget os et stort socialt ansvar som med sikkerhed vil blive bemærket.

Samarbejdspartnere:
Hashøjskolen
Slots Bjergby daginstitution
Forældre til medlemmer
Slagelse kommune
Sponsorer
Hashøj NV

Organisation:
Hashøj Gaming (H2G) styres dagligt af udvalget. Udvalget vælger selv antallet af medlemmer i udvalget, og udpeger udvalgsmedlem til bestyrelsen. Udvalgets medlemmer sidder for 2 år ad gangen, og sådan at maksimalt 2 kan være på valg af gangen

Trænere:
– Fifa PS4:
– CS:GO
– Rocket League PC/PS4:
– League of Legends PC:
– Overwatch PC:
– Heroes of the Storm PC: Niels Langfeldt

Teknik og administration:
– Teknisk support:
– ADM/Økonomi:

Mål:
Der kan tilbydes træning i følgende spil fra 2018:
– Counter Strike: GO – 5 mands hold.
For voldeligt i.fht små børn. Aldersbegrænsning. Det største spil i DK pt. og vil sikre et antal medlemmer. Træner kapacitet afklares.
– Heroes of the Storm – 5 mands hold.
Fint begynder MOBA spil til alle aldre. Træner kapacitet til stede
– Dota 2 – 5 mands hold.
Bedst betalte esportspil globalt. Ikke udbredt i DK endnu men stort potentiale. Ingen umiddelbar træner kapacitet
– Starcraft 2 – 1 til 4 mands hold.
Tilbydes i det omfang der er interesse for at favne RTS genren også.
– Fifa (PS4) 1vs1 og 2vs2
Stor interesse idet konsoller er meget udbredte i DK. Spillet vil sikre et antal medlemmer. Træner kapacitet ukendt.
– Overwatch – 6 mands hold.
Børnevenligt alternativ til CS-GO i FPS genren. Stor og voksende spiller skare i DK og turnerings potentiale. Ingen trænere pt.
– League of Legends – 5 mands hold.
Det mest udbredte MOBA spil i DK, turnerings venligt og vil kunne trække medlemmer.
– Rocket League (PS4) – 3 eller 5 mands hold.
Voksende fodbold/bil spil som har potentiale. Voksende spiller skare og kan spilles på både konsol og PC.

Der skal tilknyttes min én træner til hvert spil og meget gerne hjælpetræner afhængigt af antal spillere.
Vi vil ultimo 2018 have 50 betalende medlemmer.
Vi vil have en aktiv FB side, hjemmeside, twitch stream og instagram profil klar medio 2018.
Vi vil streame 1-2 gange ugentligt startende ultimo 2018.
Vi vil have (xx) deltagende hold i turneringer årligt.
Vi vil afholde to årlige bootcamps på GIH

Strategi:
– Hvilke spil og hvor tit trænes der?
Der trænes ugentligt i ovennævnte spil i Klubhuset på GIH skal danne rammerne for træningen. Der trænes på forskellige ugedage alt efter spil så rammerne udnyttes bedst muligt.

– Hvem skal træne de valgte spil? Hvordan finder vi trænerne og hvordan uddannes de?
Det er essentielt at de trænere der tilbydes at træne holdene har egne praktiske erfaringer med det respektive spil. At kunne trække på egne oplevelser giver både et solidt fagligt grundlag men også en vis “pondus” og vægt bag ordene når der rettes og kommenteres på spillernes og holdets præstationer. Det mest oplagte er at finde gode spillere i lokalområdet med træner potentiale og lyst til at udvikle denne kompetence. Det viser sig nok på sigt som klubbens største udfordring at finde egnet træner materiale som kan udfylde rollen både i den ønskede mængde og kvalitet

– Sponsorer og økonomi. Hvad koster det at være medlem? Hvordan genereres der likviditet og hvad er der behov for?
Forslag til medlemskontingent: xxx kr
Halvårligt kontingent og helårligt kontingent.
Der er omkostninger i forbindelse med deltagelse i turneringer. Husleje/lokaleleje og udgifter til indkøb af udstyr skal indregnes i et budget.
Sponsorer kan hjælpe med at finansiere dele af Afdelingens udgifter. Der kan med fordel se på lokale IT virksomheder som kan se potentiale i projektet:
– https://scorpiongaming.dk
– https://www.itbc.dk/
– https://www.ravnit.dk/

– Reklame og marketing. SoMe. Lokale medier
Sociale medier er essentielle som kommunikationsplatform. Der skal være én eller flere ansvarlige for denne del særligt i opstarten mhp. at tiltrække medlemmer der måske ikke alene kommer fra lokalområdet. Hvilke platforme der skal anvendes bør drøftes men som minimum Twitter og Facebook bør nøje overvejes. Lokale medier bør inddrages når fysiske arrangementer finder sted for at skildre aktiviteterne i eks. aviser og radio.
Branding i form af T-shirts og andet skal drøftes.

– Hvordan sikrer vi et stigende antal medlemmer? Hvor mange medlemmer ønsker vi?
Er der en grænse for antal af medlemmer? Både minimum og maksimum? Er der “kundegrundlag” nok i Slots-Bjergby, Slagelse, Vestsjælland?
Ved at tilbyde tidssvarende spil, gode motiverede trænere og muligheden for at deltage i turneringer vil antallet af medlemmer øges. Spillerne er derude! Hvis vi kan finde trænerne kommer spillerne også.
Ambitionen om 50 medlemmer med udgangen af 2018 skal kvalificeres internt. Til sammenligning har Sørby Esport i starten af 2018 130 medlemmer og ca 40 frivillige.

– Hvilke turneringer deltages der i? Hvordan tilmeldes holdene? Hvilke turneringer afholder vi selv internt.
Afdelingen afholder internt to årlige bootcamps i hallen forløbende over en weekend. Der vil blive udarbejdet særskilte planer for hver af disse aktiviteter.
De enkelte hold vil blive tilmeldt online turneringer løbende alt efter niveau på individuelt og holdet samlet set. Det er meget udviklende for spillerne at deltage i turneringer da dette udfordrer deres spil og der bliver mulighed for at evaluere den træning der til dagligt praktiseres.
Hvilke konkrete turneringer der skal deltages i vurderes løbende af den enkelte træner. Dette skal også sammenholdes med eventuelle økonomiske faktorer eks. ifm. rejser mm.

– Amatør eller elitespillere.
Uanset hvilket niveau der trænes og spilles på skal det være med respekt for lysten og motivationen. Spillerne vil typiske være på amatør og begynderniveau ved Hashøj IF E-Sport men skal kunne avancere efter lyst og behov. Der skal være vejledningskompetencer til stede i foreningen således at talenter kan informeres om hvor og hvordan de kan udvikle sig videre og bruge deres talent.
Det kan tænkes at klubben aktivt skal have en politik om at udvikle talenter for at sende dem videre til etablerede og professionelle klubber på sigt.

– Hvilket udstyr skal medlemmerne eje og anskaffe.
Medlemmerne bør selv råde over relevant udstyr i form at PC eller konsol. Der skal være vejledningskompetence i foreningen til at rådgive om hardware der er nødvendigt for at spille de enkelte spil.
Der kan udbydes undervisning i “DIY” computerbygning i foreningen efter behov. Evt. aftale med Scorpiongaming i Slagelse ifm. hardware bør overvejes.

Medlemmerne ejer selv spil og licenser til programmer der skal bruges. Foreningen tilbyder som udgangspunkt ikke computere til anvendelse men tilstræber sig at tilbyde computer på længer sigt.

– Hvilket udstyr skal afdelingen eje og anskaffe.
Såfremt det identificeres at der er behov for at foreningen selv er i besiddelse af eks. servere, netværksudstyr mm. skal der afses økonomi til dette. Mange serverløsninger kan lejes ved eksterne udbydere. Der skal være rådgivningskompetencer til stede i afdelingen vedrørende dette område.
Afdelingen kan tilbyde lokaler, internetforbindelse, skærme+ computer

– Mad, måltider og fysisk træning
Dette vil der komme mere om.