Træningstider hos badminton

Hvor og hvornår spiller vi ?

Vi spiller i Gerlevhallen hver mandag kl. 17.30 til 20.30 og

Hashøjskolens gymnastiksal hver mandag, onsdag og torsdag fra kl. 16-00 til 20-00.

Sæsonen starter 1 mandag i september og slutter med udgangen af april.

Der spilles ikke i skolernes ferieperioder.

Hvad koster det  ?

Gerlevhallen 1600 kr. pr bane.

Der spilles 1 time pr gang og  der kan spilles fra 2 til 5 personer pr bane.

Hashøjskolen 150 kr.  pr spiller for en time.

Priserne er for en sæson.

Hvordan bliver jeg ny spiller ?

Tag kontakt til badmintonudvalget.

Tilmelding og betaling ?

Der tilmeldes og betales før sæsonstart via Hashøj IF klubmodul. www.hashojif.klub-modul.dk/

Badmintonbolde ?

Kan købes i Hashøj IF klubhus til rimelige priser.

Afløsere ?

Alle der spiller badminton i Gerlev hallen og på Hashøjskolen i Hashøj IF’s tildelte hal timer skal være medlem af Hashøj If Badminton.

Undtagelse.

Ved  akut behov kan anvendes en afløser, der ikke er medlem, i alt 4 gange på en sæson. Spilleren kan ikke deltage i vores sociale arrangementer.

Bruges spilleren derudover skal vedkommende være medlem  og betale et kontingent på 150 kr. Ved tilmelding anvendes badminton 4 kontingentet (samme som på Hashøjskolen).

Hvis I har et behov for jævnlig brug af afløser kan man ved tilmelding (badminton 3) tilmelde 5 personer pr. bane, hvilket giver reduceret kontingent for alle 5 personer.