Træningstider hos badminton

Hvor og hvornår spiller vi ?

Vi spiller i Gerlevhallen hver mandag kl. 17.30 til 20.30

Vi spiller uge 42 og uge 7.

Hashøjskolens gymnastiksal hver mandag, onsdag og torsdag fra kl. 16-30 til 20-30.

Sæsonen starter 1 mandag i september og slutter med udgangen af april.

Der spilles ikke i skolernes ferieperioder.

Hvad koster det  ?

Gerlevhallen 1600 kr. pr bane.

Der spilles 1 time pr gang og  der kan spilles fra 2 eller 4 personer

Hashøjskolen 150 kr.  pr spiller for en time.

Priserne er for en sæson.

Hvordan bliver jeg ny spiller ?

Tag kontakt til badmintonudvalget.

Tilmelding og betaling ?

Der tilmeldes og betales før sæsonstart via Hashøj IF klubmodul. www.hashojif.klub-modul.dk/

Badmintonbolde ?

Kan købes af badminton udvalget.

Afløsere ?

Alle der spiller badminton i Gerlev hallen og på Hashøjskolen i Hashøj IF’s tildelte hal timer skal være medlem af Hashøj If Badminton.

Undtagelse.

Ved  akut behov kan anvendes en afløser, der ikke er medlem, i alt 4 gange på en sæson. Spilleren kan ikke deltage i vores sociale arrangementer uden et afløserkontingent.

Bruges spilleren derudover skal vedkommende være medlem  og betale et kontingent på 150 kr. Ved tilmelding anvendes badminton  afløser.